UV-klasse

Wanneer een fabrikant een zonnebank op de markt brengt, dan moet die aan een aantal strenge eisen voldoen. Eén van deze eisen is dat een zonnebank voor particulier gebruik aan UV-klasse 3 (CE III) voldoet. Wanneer een particulier daarna sterkere zonnebanklampen monteert, kan het zijn dat het apparaat hieraan niet meer voldoet. Op zich is dit niet erg als er met de juiste aangepaste bruiningstijden gewerkt wordt. Het gevaar zit hem in de gevolgen van een eventuele storing in de timer. Hierdoor kan iemand die in slaap is gevallen zich ongewild te lang aan UV-licht blootstellen en daardoor verbranden. De gevolgen zijn dan bij sterkere zonnebanklampen natuurlijk veel erger. Nieuwe apparaten (vanaf 1-1-2006) en professionele apparatuur hebben standaard een extra beveiliging om overschrijdingen van de bruiningstijden te voorkomen. Professionele apparatuur mag klasse CE 0.3 hebben.

!