INFO KLEUREN-THERAPIE (klik hier)

Inleiding

 

Harmonie en evenwicht brengen in het lichaam is de belangrijkste toepassing voor kleurentherapie.
Je voelt je lekkerder en positief als het lichaam met kleuren in balans is. De gezondheid verbetert sterk.

 

Warmte, kleuren, kruiden en licht werden in het verleden voor de moderne geneeskunde als helend toegepast. Tegenwoordig wordt het heden met verleden steeds vaker gecombineerd om een goed resultaat te krijgen.

 

Ons lichaam is gebouwd om veel (natuurlijk) licht te ontvangen. Via de ogen wordt veel licht opgenomen, uiteindelijk verwerkt in de hersenen waaronder de belangrijke hypothalamus.

 

Kleuren zijn natuurkundig ontleed door Newton, Goethe heeft destijds de strijd verloren. Goethe beperkte zich tot welzijn, helende werking en de positieve geest. Nu weten we dat ook Goethe het destijds ook juist had, Goethe vakgebied was een andere wetenschap.

 

Kleuren hebben een positieve invloed op alle organen, van alle kwaaltjes zijn toe te passen kleuren of kleurcombinaties bekend.

 

Met kleuren is een lichamelijke alsook psychische reactie te bewerkstelligen.
In zichtbare gekleurde lichtstralen zit energie opgesloten welke door het lichaam toegelaten wordt, het is voor het lichaam een vorm van voeding, niet tastbaar maar opname van elektromagnetische straling.

 

Kleurentherapie

Beleving van kleur
Primaire additieve kleuren van licht:
Rood
Groen
Blauw

Secundaire kleuren van licht:
Geel
Violet
Oranje
Indigo

 

Hoe onderscheiden wij kleur!


Als je (zonder oogafwijkingen) kijkt naar licht van een enkele golflengte, neem je een van de spectrale kleuren waar. Deze kleur varieert van blauwviolet voor licht met golflengte 420 nm via groen voor licht van golflengte 520 nm tot rood voor licht van golflengte 700 nm. Het meeste licht dat we waarnemen bestaat uit meer dan een golflengte.

 

Op het netvlies van ons oog liggen twee verschillende soorten detectoren: de kegeltjes en de staafjes. De staafjes zijn erg gevoelig voor lichtintensiteit, maar zij kunnen verschillende kleuren niet onderscheiden. De kegeltjes daarentegen bevatten pigmenten, die bij voorkeur licht absorberen van een bepaalde golflengte. De chemische reactie die volgt op de absorptie, zorgt dan dat de betreffende zenuw wordt geactiveerd. De kegeltjes bevinden zich voornamelijk in de fovea (de gele vlek).

 

Naar aanleiding van een groot aantal experimenten kunnen we aannemen dat de mens beschikt over 3 verschillende soorten kegeltjes. Globaal kun je zeggen dat een soort kegeltjes voornamelijk gevoelig is voor rood licht, een soort voornamelijk gevoelig is voor groen licht en een soort voor blauw licht.

 

Met maar 3 verschillende receptoren zullen er ook maar 3 verschillende eigenschappen van het licht kunnen worden waargenomen. Deze 3 (subjectieve) criteria waarmee we in het oog vallende licht beschrijven, zijn: kleurtoon, helderheid en verzadiging. Het woord kleurtoon geeft in het Nederlands aanleiding tot verwarring. Men spreekt namelijk in de schilderkunst over tonaliteit, een begrip dat meer inhoud dan alleen de kleurtoon; vandaar ook kleursoort. Onder het veranderen van een kleursoort van een kleur verstaan we het veranderen van een kleur in de richting van een ernaast liggende kleur in de kleurencirkel. Onder de helderheid van een kleur verstaan we hoe licht of hoe donker een kleur is. De verzadiging beschrijft de zuiverheid van de kleur. Men spreekt van onverzadigde kleuren (pastelkleuren) als er veel wit aan een spectrale kleur moet worden toegevoegd. Een zuiver spectrale kleur heet volledig verzadigd.

 

Kleur zien wij door dat een oppervlak (muur, trui, materiaal) deze reflecteert. Het oppervlak absorbeert alle overige golflengtes en reflecteert de golflengte welke door de kegeltjes naar kleur "vertaald"worden. Witte oppervlakten reflecteren nagenoeg alle golflengtes.

 

Met allernieuwste HILT LED© licht en kleurentherapie wordt de energie niet gereflecteerd maar door de LED voortgebracht en daarmee (kleur) energie aan ons lichaam gegeven.

 

Kleur graduering
Het mengen van additieven kleuren is een unieke functie bij HILT LED© licht en kleurentherapie. Deze software matige functie brengt in kleine stapjes nagenoeg het gehele spectrum aan kleuren voort. Deze functie ervaren wij als zeer prettig en heeft geen storende werking op ons bewust en onderbewustzijn.


Kleur flash
De HILT LED© flash functie is zeer intensief in kleur dosering. De opname van de elf kleuren door het lichaam is vergaand geoptimaliseerd. De werking brengt een hoge opname van deze kleuren teweeg.
Het natuurlijk automatisme van ons lichaam zorgt ervoor dat wij niet teveel kleur opnemen, wij brengen automatisch de kleur in het lichaam op peil, zelfs gehele harmonisatie is door flash en graduering te gebruiken realiseerbaar. Dit kon voorheen met geen enkele techniek bereikt worden.
Alleen in extreme gevallen met specifieke klachten wordt er nog gebruik gemaakt van één kleur. HILT® licht en kleurentherapie kan op één kleur ingesteld worden en gebruikt worden.


HILT LED©
De chromoch (chromo is Latijns voor kleur, ch staat voor chip) van HILT LED© licht en kleurentherapie regelt de kleurtemperatuur via nieuwe LED technologie. LED staat voor Light Emittting Diode, kortom licht en kleur verzendende diode. LED's stralen smal spectrum licht van een zuivere kleur en combineert geen golflengtes. De kleur wordt herkent doordat het ene kegeltje sterker reageert dan het andere kegeltje. De kegeltjes combineren en laten ons de juiste kleur herkennen. een Led produceert geen warmte als neveneffect.

 

Kleuren ook bij goede gezondheid?
Kleur is niet meer dan uitgefilterd (wit) licht. Het is algemeen bekend dat wij licht nodig hebben voor onze biologische klok en overige hormonale werkingen. Ook als de gezondheid goed is is het ontvangen van kleurenergie preventief en zelfs in bijna alle gevallen, hoewel nauwelijks waarneembaar, heilzaam.
Wel is belangrijk dat er voldoende kleur energie de lichaamsbanen en vooral het netvlies bereiken. De retina (het netvlies) voedt de hypothalamus voor 20 %.


Hypothalamus
De hypothalamus integreert alle autonome en hormonale processen in het lichaam (bijv. regeling van de lichaamstemperatuur, de koolhydraathuishouding, de water- en zouthuishouding, groei en voortplanting).
Beïnvloeding van de hormonale toestand van het lichaam vindt plaats via de hypofyse. De hypothalamus speelt een belangrijke rol bij de aanpassing van het hartvaatstelsel aan allerlei toestandsveranderingen in of van het lichaam. Ook op het gedrag heeft de hypothalamus een regelende invloed.

 

Kleuren en medicijnen
Kleuren werken stoffelijk en geestelijk, medicijnen werken stoffelijk. Kleuren dienen niet als vervanger van medicijnen. De lichtontvankelijkheid per mens is verschillend, evenals bij UV-stralen dient de intensiteit van het licht over de grenzen te gaan om een werkend proces te verkrijgen. U kunt dit vergelijken met zonlicht in de winter, het bruiningsproces zal uitblijven, de intensiviteit is onvoldoende.

 

Kleurwaarneming en techniek
Het lichaam heeft bij een lage kleurwaarneming nagenoeg geen reactie. Niet via de zenuwbanen in de huid en ook niet via de ogen.


TL licht
Tl-licht is, doordat er gebruik gemaakt wordt van wisselspanning met 50 HZ niet geschikt, het verstoord de opname van kleur. In werkelijkheid gaat een TL vele malen per seconde aan en uit. Bijen kunnen dit wel waarnemen, mensen niet bewust.


Gloeilampen en halogeenlamp
Gloeilampen hebben een constante lichtopbrengst. Gloeilampen hebben niet het nadeel van TL-lampen. Nadeel van gloeilampen is het hebben van een te divergente bundel. een divergente bundel verspreid licht in alle richtingen, de werkelijke sterkte wordt daardoor verdeeld. HILT LED© licht en kleurentherapie heeft voor 80 % een convergente bundel, een laser heeft vrijwel een geheel convergente bundel, evenwijdig dus.
Het verspreidende effect van gloeilampen kan bij hoge vermogens leiden tot voldoende intensiteit. De hoge vermogens echter beïnvloeden de warmte in de sauna. Een gloeilamp produceert maar 5% licht, de overige energie wordt rechtstreeks in warmte omgezet. Deze warmteomzetting ontregeld de sauna dusdanig dat de infraroodelementen een lagere gemiddelde bedrijfstemperatuur krijgen en veel minder infrarood stralen.


Filters en dichroisch filter.
Filters kunnen de problemen niet oplossen. Bij een TL-lamp blijft de verstoring. Meerdere sterke gloeilampen achter een filter halen altijd het grootste deel van de overige kleur eruit. De werkelijke kleurenergie is daardoor beperkt, vraagt blijf of de positieve effecten in gang worden gezet. Dichroische filters brengen een zuiverende kleur voort als dikkere glasfilters. Het glas is dunner en minder verontreinigd, de golflengte wordt van breed spectrum naar zeer smal spectrum terug gebracht. De eenzijdigheid van kleur is alleen in extreme gevallen voor specifieke klachten toepasbaar. Bijkomende nadeel is dat niet ieder mens dezelfde golflengte als exact dezelfde kleur ervaart en ziet.

 

Uit de fotografie weten we dat een filterfactor de vermenigvuldiging van de belichtingstijd inhoud. Filters hebben een filterfactor en dienen met deze factor verlengd te worden, om dezelfde energie voort te brengen. De mens echter heeft na korte periode met een kleur nog maar 20% energie opname via de ogen als bij het eerste blik.


TL-licht, gloeilampen, halogeenlampen en filters
Alle hebben een beperkt aantal kleuren en kleursterkte, flash en graduering is niet mogelijk. Dit resulteert in minder energie opname en minder verschillende soorten kleurenergie opname. Alleen voor extreme therapeutische gevallen waarbij infrarood niet gelijktijdig toegepast wordt is de gloeilampen en halogeenlamp geschikt met filter. Verf of glaskleur is ook filtering.

 

Waarom in de sauna?
Positief invloed van kleuren op fibromyalgie en andere auto-immuunziekten, reuma spierproblemen en huidziektes is erg groot, dit zijn naast de preventieve en aangename reden, ook vaak redenen om de infraroodsauna te gebruiken. Het combineren is een tijdsbesparende positieve bijkomstigheid. De activiteit door infrarood is er verantwoordelijk voor dat het lichaam alert is op alle prikkels, kleur wordt beter ontvangen.
Het ontvangen van kleurenergie heeft een positieve invloed op ons welzijn, geeft harmonisatie in ons lichaam en is psychische positief. Het regulerende vermogen van het lichaam om niet te veel kleur op te nemen zal altijd positief zijn, voor vele duidelijk merkbaar voor andere niet bewust merkbaar. Zit men al lekker in z'n vel dan is het onderhouden hiervan zeker gewenst.


Leeslamp
Het gebruik van de leeslamp beïnvloed de opname van kleur. De pupil wordt bij hogere intensiviteit kleiner, gelukkig zijn de kegeltjes het groots in aantal in het midden, de beïnvloeding is matig. De staafjes in onze ogen registreren de intensiviteit.

 

Rood
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Rood stimuleert en prikkelt het bloed en de zenuwen.
 • Rood stimuleert de lever.
 • Rood stimuleert en prikkelt het bloed en de zenuwen.
 • Rood is weldadig voor het spierstelsel en de linkerhersenhemisfeer
 • Rode stralen brengen warmte voort, die het tastbare lichaam vitaliseert en energie geeft.
 • Rood gaat irritaties tegen en de afgegeven warmte is een weldaad voor samengetrokken spieren
 • Rode stralen maken warmte vrij en heffen congestie en slijmvorming op.
 • Rood stimuleert de zenuwen van de zintuigen en is daarom bruikbaar bij storingen op het gebied van het ruiken, zien, horen, proeven en tasten.
 • Rood activeert de bloedcirculatie, prikkelt de hersenvloeistof en het sympathische zenuwstelsel.
 • Rood bouwt hemoglobine en fibroplasten op.

 

Rood
Basiseigenschappen psychisch:

 • Rood is het vuurelement. Vuur is voor alle levende wezens
  belangrijk want zonder warmte zou geen enkele beweging of activiteit mogelijk zijn.
 • Rood vertegenwoordigt psychologisch gezien warmte, vuur, warmbloedigheid, boosheid, humeurigheid, gevaar en vernietiging. Rood stimuleert, prikkelt en werkt als een irriterend middel. Rood geeft iemand een gevoel van kracht.
 • Rood kan het verziende individu helpen egocentrischer te worden. In dit geval trekt het rood het ik terug naar zichzelf en dat is belangrijk, omdat deze mensen teveel op de buitenwereld en te weinig op zichzelf gericht zijn. Rood wordt ook toegepast om de extraverte persoon terug in zijn schulp te krijgen.
 • Rood verhoogt fysieke energie en weerstand
 • Rood geeft vitaliteit en stabiliteit
 • Rood stimuleert geaardheid, spontaniteit en passie

 

Groen
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Groen werkt in op het sympathische zenuwstelsel; het verlicht de spanning in de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
 • Groen verwijdt de haarvaten en roept een gevoel van warmte op.
 • Groen werkt emotioneel stabiliserend en stimuleert de slijmafscheiding.
 • Groen werkt als een slaapverwekkend middel op het zenuw
  stelsel in en is bruikbaar bij slapeloosheid, uitputting
  en geïrriteerdheid.
 • Groen wordt geacht de kleur van vit. B.1 te zijn.
 • Groen bouwt spieren en weefsels op.
 • Groen werkt desinfecterend, doodt kiemen en bacteriën en
  is een antiseptisch middel.

 

Groen
Basiseigenschappen psychisch:

 • Groen is een negatieve kleur en is noch zurig noch alkalisch en kan worden gebruikt waar blauw heilzaam werkt.
 • Zowel lichamelijk als mentaal werkt groen verkoelend, sussend en kalmerend. Op uitgeputte mensen zal groen
  aanvankelijk een gunstige invloed uitoefenen, maar zal na enige tijd bij hen toch in vermoeidheid resulteren.
 • Groen is een minnedrank en een seksueel tonicum.
 • Groen werkt emotioneel kalmerend. Bij emotionele storingen het hoofd met groen behandelen.
 • Groen maakt het etherisch lichaam losser en gelijkmatiger.
 • Groen is de kleur van energie, jeugd, groei, onervarenheid, vruchtbaarheid, hoop en nieuw leven.
 • Groen is de kleur van nijd, jaloezie en bijgeloof.
 • Groen verhoogt communicatie en sociaal karakter.
 • Groen ondersteunt aanvaarding en liefde
 • Groen geeft balans en harmonie.

 

Blauw
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Blauwe stralen verhogen de stofwisseling en de vitaliteit.
 • Blauwe stralen bevorderen de groei.
 • Blauwe stralen vertragen de werking van het hart en zijn daarom goed toepasbaar bij hartkwalen.
 • Blauw werkt in het bijzonder op het bloed in en heeft een opwekkend effect.
 • Blauw heeft antiseptische eigenschappen en doodt bacteriën, het vermindert en beheerst ettervorming.
 • Blauw vermindert zenuwachtige opwinding.
 • Blauwe stralen zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij ontstekingen, waarop ze een kalmerende en verkoelende invloed hebben.
 • Blauw trekt slagaderen, aderen en haarvaten samen en verhoogt daarmee de bloeddruk.
 • Blauwe stralen zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij ontstekingen.
 • Blauw is de harmoniebrengende evenwichtherstellende kleur die de bloedstroom weer op een normaal niveau kan brengen wanneer het bloed overactief en ontstoken is.

 

Blauw
Basiseigenschappen psychisch:

 • Blauw werkt verkoelend, kalmerend en ontnuchterend.
 • Blauw is koud, elektrisch en heeft samentrekkende invloeden.
 • Blauw is heilzaam bij te grote opwinding.
 • Blauw is heilzaam in gevallen van manische depressiviteit in de manische fase (rood voor de depressieve fase).
 • Blauw werkt bij emotionele klachten kalmerende dan groen.
 • Blauw ontspant de geest en geeft creativiteit.
 • Blauw werkt gunstig bij lichamelijke en psychische bijziendheid, want het richt het ik naar buiten, waardoor
  het individu zich bewuster van zijn omgeving wordt en in betere harmonie met zijn omgeving kan leven.
 • het wordt gebruikt om de introverte persoon uit zijn schulp te halen.
 • Blauw is de kleur van de waarheid, toewijding, rust en oprechtheid.
 • Blauw is de kleur van de intuïtie en de hogere geestelijke vermogens.
 • Blauwe stralen kunnen na een behandeling van 10 minuten vermoeien en lichte depressie veroorzaken.

 

Geel
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Geel is uitstekend voor de zenuwen en de hersenen, het stimuleert de motoriek en draagt bij aan de opbouw van de zenuwen.
 • Gele stralen beschikken over positieve magnetische stromen, die de zenuwen versterken en de hersenen stimuleren.
 • Geel oefent een stimulerende, zuiverende en eliminerende werking uit op de lever, de ingewanden en de huid, geel verleent kracht aan het spijsverteringskanaal.
 • Geel zuivert de bloedstroom; geel activeert het lymfatische zenuwstelsel.
 • Geel brengt de milt tot rust en is een purgerend, wormverdrijvend en galafdrijvend middel.

 

Geel
Basiseigenschappen psychisch:

 • Geel is psychologisch gezien heilzaam bij moedeloosheid en melancholie. Voor de mensen uit de oudheid was geel de levensbrengende kracht.
 • Geel suggereert plezier, vrolijkheid, vreugde. Het is de kleur van het intellect, zij het eerder de kleur van de waarneembare kant van het intellect dan van de redenerende kant.
 • Geel verhoogt vrolijkheid en humor.
 • Geel geeft persoonlijke kracht.
 • Geel stimuleert intelligentie en logica.
 • Geel ondersteunt zonnigheid en creativiteit.

 

Violet
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Violet stimuleert de milt.
 • Blauwe stralen bevorderen de groei.
 • Violet beperkt de motorische en lymfatische zenuwen.
 • Violet onderdrukt hartkloppingen.
 • Violet voedt het bloed in de bovenste hersenen.
 • Violet zuivert het bloed en bouwt witte bloedlichaampjes op.
 • Violet handhaaft het lichaamsgewicht tussen natrium en kalium (er is sprake van dat tumoren niet kunnen groeien in een kaliummilieu)
 • Violet is goed voor de groei van de botten.
 • Blauwe stralen zijn zeer fijn, hebben een groot doordringend vermogen en zijn bij uitstek geschikt bij ontstekingen.
 • Blauw is de harmoniebrengende evenwichtherstellende kleur die de bloedstroom weer op een normaal niveau kan brengen wanneer het bloed overactief en ontstoken is.

 

Violet
Basiseigenschappen psychisch:

 • Violet is uitstekend geschikt voor het tot rust brengen of bedwingen van de uitwassen van geestelijke gestoordheid.
 • Violet reguleert de prikkelbaarheid van gezonde mensen en houdt overmatige honger binnen de perken.
 • Violet is een inspirerende en spirituele kleur. Leonardo da Vinci heeft ooit gezegd " De meditatiekracht kan
  onder violet licht dat door een glas in lood raam van een stille kerk valt tien maal zo groot zijn ".
 • In de Oosterse filosofie reguleert violet het centrum van het hoofd en wordt deze kleur de Duizendbladige lotus genoemd.
 • Violet verhoogt artistieke kwaliteiten.
 • Violet geeft verbeeldingskracht en grenzeloze stromingen.
 • Violet versterkt intuïtie en meditatie.

 

Oranje
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Oranje heeft een kramp tegengaande werking; gebruik oranje voor spierkrampen en alle andere krampen.
 • Oranje bevordert de calciumstofwisseling in het lichaam en versterkt de longen. Spectroscopisch gezien is oranje de kleur van calcium.
 • Oranje verdient aanbeveling bij abnormale perforatie van de maag en kan tevens als braakmiddel worden gebruikt.
 • Oranje stimuleert de melkproductie na de geboorte van een kind.
 • Oranje stimuleert en verhoogt de polsslag, maar oefent geen invloed uit op de bloeddruk.
 • Oranje heeft invloed op de milt en de pancreas en bevordert de assimilatie en de bloedsomloop.

 

Oranje
Basiseigenschappen psychisch:

 • Oranje combineert lichamelijke energie met mentale kwaliteiten.
 • Oranje maakt de energie vrij van de milt en de pancreas.
 • Oranje is de kleur voor ideeën en mentale concepten.
 • Oranje versterkt het etherische lichaam, verlevendigt de emoties en schept een algemeen gevoel van welbehagen en opgewektheid en/of symboliseert warmte en voorspoed.
 • Oranje is de kleur van warmte, vuur, wilskracht en tijdelijke macht.
 • Oranje versterkt creativiteit en optimisme.
 • Oranje verhoogt enthousiasme en plezier.
 • Oranje stimuleert het uiten van emoties.
 • Oranje geeft productiviteit .

 

Indigo
Basiseigenschappen lichamelijk:

 • Indigo stimuleert de bijschildklieren en onderdrukt de werking van de schildklier.
 • Indigo zuivert de bloedstroom.
 • Indigo is elektrisch, verkoelend en ontnuchterend.
 • Indigo bouwt de witte bloedlichaampjes in de milt op.
 • Indigo vermindert of stopt overmatige bloedingen.
 • Indigo is goed voor de spierspanning.
 • indigo reguleert de pijnappelklier.

 

Indigo
Basiseigenschappen psychisch:

 • Indigo kan als een verdovend middel effectief werken en
  volledige ongevoeligheid te weeg brengen. Het betreft hier
  geen vorm van hypnose
 • Indigo reguleert de buitenzintuiglijke stromen van de subtiele lichamen.
 • Indigo beïnvloedt het zien, horen en ruiken op het lichamelijke, emotionele en spirituele vlak.
 • Indigo zou de kleur zijn van zichtbaar paars of rodopsine (staafjes rood), dat noodzakelijk is voor het
  zien van voorwerpen en het onderscheiden van vormen.
 • Indigo geeft toewijding en innerlijke vrede.
 • Indigo verhoogt kalmte en eerlijkheid.
 • Indigo stimuleert intuïtie en verbeeldingskracht.
 • Indigo versterkt liefde en waarheid.

 

!